Tłumaczenia Monachium

Pomoc w rozwiązywaniu problemów jest naszą misją
Tłumaczenia Monachium

OFERTA

Tłumaczenia Monachium

Pomoc językowa w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach

na terenie miasta Monachium i w okolicznych rejonach

1. Tłumaczenia ustne

oto niektóre przykłady:
Tłumaczenia Monachium

Dział Administracji Okręgowej
- Kreisverwaltungsreferat

 • zameldowanie i wymeldowanie
 • zakładanie działalności gospodarczej
 • pozwolenie na pobyt stały
 • zaświadczenie o niekaralności


Tłumaczenia Monachium

Izba Rzemieślnicza
- Handwerkskammer

 • uznanie kwalifikacji zawodowych w zawodach rzemieślniczych
 • rozmowy na temat zdobycia zawodów rzemieślniczych
 • rozmowy w sprawie kursów dokształcających


Tłumaczenia Monachium

Kasa chorych
- Krankenkasse

 • ubezpieczenie zdrowotne
 • zasiłek chorobowy
 • zasiłek macierzyński
 • zasiłek pielęgnacyjny
 • kuracje zdrowotne


Tłumaczenia Monachium

Bank
- Geldinstitut

 • założenie konta bankowego
 • udzielenie kredytu bankowego
 • dodatek na własną nieruchomość


Tłumaczenia Monachium

Urząd Skarbowy
- Finanzamt

 • uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej
 • ułatwienia podatkowe związane z kryzysem
 • zmiana klasy podatkowej
 • odzyskanie podatku budowlanego


Tłumaczenia Monachium

Urząd Mieszkaniowy i Migracyjny
- Amt für Wohnen und Migration

 • uzyskanie dodatku mieszkaniowego
 • przyznanie prawa do mieszkania socjalnego
 • rozmowy z zakresu prawa najmu


Tłumaczenia Monachium

Urząd Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy
- Fahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde

 • zarejestrowanie i wyrejestrowanie samochodu
 • wymiana prawa jazdy


Tłumaczenia Monachium

Agencja Pracy
- Agentur für Arbeit

 • wyrównanie utraconych zarobków
 • zasiłek dla bezrobotnych
 • rozmowy dotyczące podjęcia pracy
 • rozmowy w sprawie kursów zawodowych
 • rozmowy w sprawie kursów językowych
 • zasiłek na dzieci


Tłumaczenia Monachium

Urząd Socjalny
- Jobcenter

 • zasiłek socjalny
 • rozmowy na temat poszukiwania pracy
 • świadczenia dodatkowe
 • pomoc dla osób starszych


Tłumaczenia Monachium

Bawarskie Centrum Rodzinno-Socjalne
- Zentrum Bayern Familie und Soziales

 • zasiłek rodzicielski
 • zasiłek rodzinny
 • świadczenia na żłobek
 • określenie stopnia niepełnosprawności


Tłumaczenia Monachium

Praktyki lekarskie
- Ärztehaus

 • wizyty u lekarzy specjalistów
 • badania specjalistyczne
 • diagnozy lekarskie
 • zabiegi rehabilitacyjne


Tłumaczenia Monachium

Kliniki i szpitale
- Kliniken und Krankenhäuser

 • realizacja transgranicznej opieki medycznej
 • rozmowy dotyczące zabiegów
 • rozmowy dotyczące operacji


Tłumaczenia Monachium

Sądy
- Gerichte

 • uzyskanie bezpłatnej porady prawnej
 • uzyskanie wsparcia finansowego umożliwiającego przeprowadzenie procesu sądowego
 • załatwianie spraw administracyjnych w sądzie krajowym, rejonowym, pracy i socjalnym
 • rejestr handlowy, księgi wieczyste, licytacje


Tłumaczenia Monachium

Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalne
– Deutsche Rentenversicherung

 • uzyskanie świadczeń rehabilitacyjnych
 • uzyskanie świadczeń rentowych: renta chorobowa, dla wdów, wdowców i sierot
 • uzyskanie świadczeń emerytalnych: emerytura podstawowa i wcześniejsza


Tłumaczenia Monachium

Targi i wystawy
- Messen und Ausstellungen

 • zwiedzanie targów
 • prowadzenie rozmów z wystawcami i kontrahentami


Tłumaczenia Monachium

Firmy
- Firmen

 • rozmowy wstępne dotyczące pracy
 • rozwiązywanie nieporozumień w pracy
 • prowadzenie rozmów dotyczących zakupu maszyn, urządzeń i pojazdów


Tłumaczenia Monachium

Szkoły
- Schulen

 • zapisy dzieci do szkoły
 • rozmowy w szkołach
 • wywiadówki

Dodatkowe usługi

udział w rozmowach:

w urzędzie zdrowia, urzędzie do spraw dzieci i młodzieży, placówce opieki prawnej, poradni dla bezrobotnych, poradni dla zadłużonych, biurze ochrony konsumenta, zakładzie energetycznym, u notariusza, przy wynajmowaniu mieszkania, na spotkaniach biznesowych, konferencjach, prelekcjach

 

2. Tłumaczenia pisemne

przykłady wykonywanych tłumaczeń:

korespondencja urzędowa, handlowa i prywatna, dokumenty firmowe i księgowe, materiały reklamowe, opisy techniczne, dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń, certyfikaty, instrukcje obsługi, świadectwa badań, opisy medyczne, diagnozy lekarskie, orzeczenia, decyzje, zaświadczenia, referencje, listy polecające, umowy najmu, podania i umowy o pracę, listy motywacyjne, CV

 

Dane kontaktowe

Tel. 089/ 370 615 81
Mob. 0157 742 793 74
tlumaczenia.monachium@gmail.com

Tłumaczenia Monachium

Pomoc w rozwiązywaniu problemów jest naszą misją